Cecilia Löfgren och Kirsi Säynevirta

Vi kan med stolthet berätta att våra fysioteraputer Cecilia Löfgren och Kirsi Säynevirta har av Finlands Fysioterapiförbund beviljats titeln Specialkompetens i fysioterapi inom vuxenneurologi.

Eng. Advanced specialist in neurological physiotherapy.

FB Kirsi och Cilla Master

PhysioPilates höst 2018

PhysioPilates med Maria Ljungqvist
Anmälningar tas emot fr.o.m. 8.8 kl 8.00.
Tel. 044 238 3434 (vard. 8-13)

Start måndag 27.8 (-26.11.2018)
kl. 17-17.50
kl. 18-18.50

Onsdagar 29.8 (-28.11.2018)
kl. 12-12.45 LunchPilates
kl. 13-13.50 SeniorPilates

Pris 10 ggr = 60 euro, 14 ggr = 80 euro.
rfysio logo vit mobile