Pilates

P.g.a. omständigheterna kan Maria inte hålla sina Pilatestimmar som förut. Men som kompensation för vårens uteblivna timmar har hon filmat in en Pilatestimme, ca 50 minuter, som du får upp genom att trycka på länken. Rörelserna grundar sig på det vi gått igenom på timmarna. Länken är gratis. Må gott och håll utkik efter mera....
(Länken finns också på vår FB-sida).

https://youtu.be/NSsFfMQRBf4
rfysio logo vit mobile