Coronainfo uppdatering

Finland har återgått till normalläge. Det här betyder ändå inte att smittorisken är förbi.
Därför ber vi er, bästa kunder, att då ni kommer till mottagningen fortsätta med att:
- Tvätta händerna eller använda handdesi. Också innan du lämnar mottagningen.
- Hålla avstånd, 1-2 m. Om det är trångt i utrymmet kan du gå längre in och vänta.
- Ta alltid (om möjligt) av dig ytterskorna.

Du får inte komma till mottagningen om du är eller känner dig sjuk.

Utlandsresor: Ingen karantän gäller om du kommit hem från Norge, Danmark, Island och Baltikum.
Övriga länder är två veckors karantän i kraft.

Vi uppdaterar direktiven efter behov.
rfysio logo vit mobile