Coronainfo uppdatering

Finland har återgått till normalläge. Det här betyder ändå inte att smittorisken är förbi.
Därför ber vi er, bästa kunder, att då ni kommer till mottagningen fortsätta med att:
- Tvätta händerna eller använda handdesi. Också innan du lämnar mottagningen.
- Hålla avstånd, 1-2 m. Om det är trångt i utrymmet kan du gå längre in och vänta.
- Ta alltid (om möjligt) av dig ytterskorna.

Du får inte komma till mottagningen om du är eller känner dig sjuk.

Utlandsresor: Ingen karantän gäller om du kommit hem från Norge, Danmark, Island och Baltikum.
Övriga länder är två veckors karantän i kraft.

Vi uppdaterar direktiven efter behov.

Physiopilates

Physiopilates med Maria Ljungqvist
Fr.o.m. 1.6 kör vi pilates tre måndagar (1, 8 och 15 juni) kl. 17 & 18 
och tre onsdagar (3, 10 och 17 juni) kl. 12. Ett pass = 45 minuter.

OBS! Eftersom 70-åringar räknas till till riskgrupp så hoppas vi komma igång med Seniorpilates från hösten.

Du som är från tidigare anmäld i grupperna är välkommen med. 

Du som deltar i grupperna bör komma ihåg följande direktiv:
- Du kommer till gruppen enbart om du är frisk - har du några som helst sjukdomssymptom eller varit i kontakt med någon annan som har det stannar du hemma.
- Du tvättar händerna med tvål, eller använder handdesi, både när du kommer till och innan du går.
- Ta gärna med eget underlag eller en handduk som du kan lägga på madrassen.
- Egen vattenflaska med - vi använder inte vattenautomaten.
- Kom om möjligt färdigt ombytt, användning  av omklädningsrummet bör undvikas. Vi väntar inte onödigt i väntrummet och går genast då passet är slut.

Vi fortsätter följa myndigheternas direktiv gällande all vår verksamhet och uppdaterar vid behov.


Pilates

P.g.a. omständigheterna kan Maria inte hålla sina Pilatestimmar som förut. Men som kompensation för vårens uteblivna timmar har hon filmat in en Pilatestimme, ca 50 minuter, som du får upp genom att trycka på länken. Rörelserna grundar sig på det vi gått igenom på timmarna. Länken är gratis. Må gott och håll utkik efter mera....
(Länken finns också på vår FB-sida).

https://youtu.be/NSsFfMQRBf4

Mottagningen är öppen

Bästa kund,
vår verksamhet fortsätter normalt, förutom all gruppgymnastik som är inhiberade t.o.m. 13.4.2020.
Vi följer med situationen och uppdaterar infon efterhand.

Corona och gruppgymnastik

All gruppgymnastik i Raseborgs Fysioterapis utrymmen är annullerad fro.m. idag, och gäller till att börja med hela nästa vecka (v.12).
Gäller alltså magdans, Physio- och seniorpilates, Styrka & Balans, Yoga och Jonnas Latino.
Vi följer med situationen och uppdaterar infon efter hand.
rfysio logo vit mobile