Kuntoutus/Fysioterapia lapsille

habilitering

Lapsia kuntouttaessa arvioidaan yksilöllisesti lapsen liikkumisen taitoja, toimintakykyä ja arjen rajoituksia. Tavoitteena on saada lapselle optimaalinen liikkuvuus ja toimintakyky käyttäen erilaisia tekniikoita. Fysioterapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen, päiväkodin ja koulun kanssa. Teemme yhteistyötä myöskin eri asiantuntijoiden kanssa.

NDT, Bobath tekniikka ( www.ndta.org/) analysoi ja auttaa lapsen liikkumisen, toiminnallisen ja kommunikoinnin taitoja, joka johtuu neurologisesta vammasta joka aiheuttaa lihasjännitystä. Terapiassa aistitietoja käytetään pohjana uuden oppimiseen. Tehtävä- ja toimintasuuntautunut koulutus luo lapselle mahdollisuuksia osallistua päivittäiseen toimintaan.
rfysio logo fi footer