Neurologinen fysioterapia

neurologisk

Meillä on useita fysioterapeutteja, jotka ovat erikoistuneet neurologiseen fysioterapiaan. Kaksi keskeisintä viitekehystä ovat bobath-konsepti ja affolter-konsepti. Molemmat lähestymistavat soveltuvat sekä aikuisille että lapsille.

Bobath-konsepti on ongelmanratkaisu keskeinen lähestymistapa, johon liittyy toiminnan tutkiminen, analysointi ja terapia henkilöille, joilla on keskushermovauriosta johtuvia toiminnan, liikkeen ja posturaalisen kontrollinen vaikeuksia. Soveltuu kaiken ikäisille riippumatta fyysisen ja toiminnallisen rajoituksen laajuudesta. (IBITA 2007) Analyysin perusteella terapian toteutus muokataan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Analysointia tapahtuu yksittäisen terapian ja terapiajaksojen aikana, jolloin ohjausta ja harjoittelua muutetaan tarpeen mukaan ympäristö huomioiden. Ohjaus voi olla sanallista ja/tai manuaalista. Tavoitteena on mahdollisimman optimaalinen liikemalli.

International Bobath Instructor association (IBITA) on kansainvälinen organisaatio, joka kehittää lähestymistapaa hyödyntäen uusinta tutkimustietoa, valvoo kouluttajien ammattitaitoa ja valvoo järjestettävien kurssien toteutusta.

www.bobathkonceptet.se ja www.Ibita.org linkeistä voitte lukea lisää hoidosta.

Affolter-konsepti soveltuu eri-ikäisille asiakkaille sekä aikuisille että lapsille, joilla on ongelmia hahmottamisessa, oppimisvaikeuksia tai ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä johtuen esimerkiksi aivovauriosta, ADHD:ta tai autismista. Affolter-konsepti on moniammatillinen, jota voivat toteuttaa fysio- toiminta- ja puheterapeutit sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset ja pedagogit.

Affolter-konseptin mukaista ohjausta toteutetaan päivittäisten toimintojen yhteydessä hyödyntäen tuntoaistia. Tavoitteena on tuntoaistin kautta tulevan tiedon organisoituminen, joka helpottaa hahmottamista, ongelmanratkaisua arjessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tuntoaistimukset päivittäisten toimintojen yhteydessä ovat välttämättömiä oppimiselle. Hahmottamisen ongelmat näkyvät mm. käyttäytymisen ongelmina, kohonneena lihasjäykkyytenä, liikkumisen vaikeutena, kielellisiin ja kognitiivisiin ongelmiin.

Lisätietoa Affolter-tekniikasta www.affolter.info tai www.apwschweiz.ch (saksaksi).

Kirjallisuus: Affolter, F. &Bischoffsberg, W. Nonverbal Perceptual and Cognitive Processes in Children with Languague disorders – Toward a New Framework for Clinical Intervention. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London. 2000.

Kirjallisuus: Affolter, F. Perception, Interaction and Language. Springer Verlag, New York. 1991
rfysio logo fi footer