Seksuaalinen neuvonta

sexualradvisning

Seksuaalinen neuvonta kohdistuu seksuaaliseen opastukseen ja seksuaaliterveyteen. Tavoitteena seksuaalineuvonnassa on mahdollistaa ja kannustaa ihmisiä hyväksymään oma seksuaalisuus ja tukemaan tervettä seksuaalisuutta. Seksuaalista neuvontaa toteuttaa koulutettu sertifioitu sukupuoli neuvon antaja. Neuvonta suoritetaan useimmiten yksittäin 2-5 käyntien muodossa.

Tavallisia kysymyksiä joita käydään läpi seksuaalisessa neuvonnassa on esimerkiksi; käsitys omasta seksuaalisuudesta, asioita jotka liittyvät omaan seksuaalisuuteen, omaa kehon kuvaa, itsetuntoa ja itseluottamusta, tunnepohjaista tunnistautumista ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita.
rfysio logo fi footer