PhysioPilates

Marias physiopilates kör igång igen fr.o.m. ONSDAG 5.5 (kl. 12 & 13) och måndagsgrupperna börjar 10.5 kl. 17 & 18. Grupperna pågår fram till 2.6 respektive 7.6. Till timmarna kan komma personer som är anmälda från tidigare.

OBS! Om du vet att du inte kommer att delta i pilatestimmarna under våren så så vänligen meddela Maria, tel. 044 562 6353.

Kom ihåg att ta hänsyn till varandra och övriga kunder. Oberoende om du är vaccinerad eller inte ska du, som tidigare, följa direktiv; använd munskudd i väntan på att timmen börjar, håll säkerhetsavstånd (2 m), tvätta händerna eller använd handdesi och vid minsta symptom stanna hemma.
rfysio logo vit mobile