Ergoterapi

ergoterapi

Ergoterapi är en rehabiliteringsform där vardagsaktiviteter används i terapeutiskt syfte.  En viktig del är samarbetet mellan ergoterapeuten, klienten och dess anhöriga.

Målet med ergoterapi är att stödja och möjliggöra en välfungerande vardag för personer i olika åldrar med nedsatt funktionsförmåga.

Inom terapin strävar man efter att finna klientens styrkor och resurser, och med hjälp av dem utveckla förmågor som behövs i vardagen. Under terapin får klienten träna och utveckla fysiska, psykiska och sociala färdigheter enligt egna målsättningar, önskemål och behov.
rfysio logo vit mobile