Habilitering för barn

habilitering

Vid habilitering av barn bedömer vi individuellt barnets rörelseförmåga, funktionsförmåga och begränsningar i vardagen. Målsättningen med fysioterapin är att få en för barnet optimal rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av olika fysioterapeutiska metoder och hjälpmedel. Fysioterapin genomförs i nära relation till familjen, dagiset och skolan. Vi samarbetar också med andra sakkunniga som finns inom habiliteringsteamet.

NDT, Bobath konceptet( www.ndta.org/) analyserar, tolkar och faciliterar barnets rörelseförmåga, funktionsförmåga och kommunikation, som på grund av en neurologisk skada orsakar muskelanspänningar. I terapin används känselinformation som en grund för inlärning av nya funktioner. Genom sensomotoriska processer, uppgiftsorienterad träning samt funktionsinriktad träning skapar det för barnet möjligheter att delta i de dagliga aktiviteterna.
rfysio logo vit mobile