Mentalträning

mentaltraning

Mentalträning är friskvård för insidan
Mentalträning (www.halsosidorna.se/Mentaltraning.htm) är systematisk och långsiktig träning av mentala processer, dvs. tankar, självbilder, attityder och känslor, och syftar till att öka stresstålighet, personlig effektivitet och välbefinnande. Med mental träning hjälper vi dig att hitta tekniker, metoder och principer för att du skall nå dit du vill, stärka din självkänsla, bli lugn och harmonisk samt hitta din livsglädje.

Michaela Stenwall-Olander och Maria Ljungqvist håller kurser i mental träning, men tar också emot för individuella samtal.
rfysio logo vit mobile