Skip to content

Fysioterapia

Fysioterapi är ett brett område. Fysioterapin stöder människan i att ta vara på sin kropp och lära känna den samt att använda den så optimalt som möjligt. Fysioterapeuten arbetar oftast nära sina klienter och hjälper och stöder att sätta upp realistiska målsättningar.

Vi erbjuder fysioterapi till alla oberoende av ålder, funktionshinder eller besvär. Därför har vi specialiserat oss inom olika specialområden för att kunna erbjuda en så kvalitativ vård och rehabilitering som möjligt.