Skip to content

Toimintaterapia

Toimintaterapialla autetaan kuntoutujaa selviytymään paremmin arjen haasteista. Nämä voivat liittyä esimerkiksi päivittäisiin toimintoihin, työhön, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. Terapeutti ja kuntoutuja etsivät ja harjoittelevat yhdessä uusia keinoja ja toimintatapoja arjen sujuvoittamiseksi.

Toimintaterapiassa ohjataan kuntoutujaa myös arvioimaan itseään ja toimintakykyään, sekä tiedostamaan omat vahvuutensa.

Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla, koti-, päiväkoti-, koulukäynteinä tai tarpeen mukaan muussa kuntoutujan ympäristössä. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Maksajana voi olla HUS , Kela, vakuutusyhtiö, tai kunta.

Linkki: https://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/