Gå direkt till innehållet

Ergoterapi

Målet med ergoterapi är att stödja och möjliggöra en välfungerande vardag för personer i alla åldrar. Ergoterapi är en rehabiliteringsform där vardagsaktiviteter används i terapeutiskt syfte. Specifika målsättningar inom terapin kan vara att stödja färdigheter som berör vardagen, skolgång, arbete och fritid. En viktig del är samarbetet mellan ergoterapeuten, klienten och dess anhöriga.

Inom terapin strävar man efter att finna klientens styrkor och resurser, och med hjälp av dem utveckla förmågor som behövs i vardagen. Under terapin får klienten träna och utveckla fysiska, psykiska och sociala färdigheter enligt egna målsättningar, önskemål och behov.

Ergoterapin kan förverkligas som besök på vår mottagning, som hem-, daghem-, skolbesök eller i annan närmiljö som är betydande för klienten. Ergoterapin kan även förverkligas genom fjärrkontakt.

Ergoterapi bekostas huvudsakligen av FPA, HUS, försäkringsbolag eller Västra Nylands välfärdsområde.

Länk: https://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/