Gå direkt till innehållet

Talterapi

Talterapi är medicinsk rehabilitering, som innehåller undersökningar av språk och tal, individuell regelbunden terapi, handledning och konsultation för föräldrar, anhöriga och näromgivning, planering och handledning av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, samt utredning av behovet av kommunikationshjälpmedel och handledning kring dessa

Till talterapin hör att utreda och rehabilitera svårigheter inom tal, språk, kommunikation, läs- och skrivfärdigheter, ätande och sväljande, samt oral- och verbalmotorik.

Talterapi ges av en legitimerad talterapeut. Målsättningen med talterapi är att förbättra klientens vardagliga funktions- och kommunikationsförmåga.
På basis av en tal- och språkundersökning planeras individuell talterapi som ersätts av Västra Nylands välfärdsområde, HUS, försäkringsbolag eller FPA. Anhöriga får råd för hur de kan stöda klientens språkliga färdigheter i vardagliga situationer i hemmet. Omgivningen handleds även att utföra individuellt planerade övningar med klienten. Talterapeuten samarbetar också med t.ex. dagvårdspersonal och andra yrkesgrupper som t.ex. psykologer och ergoterapeuter. Talterapeuten bedömer även behovet av metoder som stöder och kompletterar tal (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) samt provar ut kommunikationshjälpmedel och hjälper klienten att använda dem.