Gå direkt till innehållet

LymphaTouch®

LymphaTouch® lämpar sig speciellt vid behandling av svullnader och ärrbildning efter operationer, men också för muskelspänningar och idrottsskador. Med hjälp av LymphaTouch® blir både läkningen och återhämtningen efter skador betydligt snabbare och effektivare.

LymphaTouch® är en medicinteknisk apparat för professionellt bruk. LymphaTouch använder negativt tryck och mekanisk vibration för att aktivera vävnaden och flödet i kroppen. Användningen av LymphaTouch är kliniskt bevisad och bygger på vetenskapliga studier. LymphaTouch® är patenterad och har utvecklats i Finland. LymphaTouch® behandling baserar sig på undertryck, en tryckskillnad som uppstår när undertryck bildas i vävnaden. Lymfvätskan förflyttar sig från områden med högre tryck till områden med lägre tryck. Huden är elastisk och utvidgar sig och dess underliggande vävnad på grund av den sugkraft som undertrycket orsakar. Detta leder till att lymfvägarna öppnar sig och att lymfan förflyttar sig från cellmellanrummen in i lymfkärlen. På sätt aktiveras den naturliga pumpfunktionen i lymfsystemet,vilket påskyndar att få ut lymfvätska ur kroppen och på sätt reducera svullnad. Även ämnesomsättningen och blodcirkulationen stimuleras.

Källa: https://www.lymphatouch.com/clinical-studies

Lymphatouchbehandling - Lymphatouchhoito