Gå direkt till innehållet

Fysikalisk terapi

Med hjälp av fysikalisk terapi och behandlingar åstadkommer man en retning i vävnaden. Syftet är att uppnå avslappning av vävnaden, öka blodcirkulationen samt bearbeta mjukvävnaden, dessutom vill man befrämja ledrörlighet.

Med fysikaliska behandlingar avses värmebehandling, kylbehandling, elstimulering och laser.

Värmebehandlingar kan beroende på sin djupverkan indelas i ytvärme- och djupvärmebehandlingar. Värmens funktion på vävnaden är att den inverkar på smärtmekanismen. Temperaturökningen i vävnaden ökar ämnesomsättning- och blodcirkulationen i behandlingsområdet. Detta påskyndar läkningen.

Ytvärme är en ytvärmebehandlingsform. Det är värme som inte når djupt ner i vävnaden. Vi erbjuder värmeförpackningar och lokal paraffinbehandling.

Vi erbjuder ultraljud som djupvärmebehandlingsform.  Ultraljudet ges genom ett ljudhuvud, vars mekaniska vibration påverkar vävnaden. Det uppstår kemiska förändringar och värme. Värmen uppstår då ultraljudsenergin övergår till värme vid absorbation i vävnaden. Man kan beskriva det som ett slags mikromassage. Man kan också ge ultraljud som en pulserande variant och då uteblir värmeverkan. Därmed kan man ge ultraljud vid akuta mjukdelsskador.

Värmebehandlingar används oftast som en förbehandling för att effektivera terapin.
 
Kylbehandling används när man vill minska på blodcirkulationen lokalt, t.ex. lindra inflammation. Kyla används också effektivt vid akuta skador. Kylbehandlingen kan också fungera som förbehandling.

Vi erbjuder också olika elterapiformer som fungerar effektivt som smärtbehandling.