Gå direkt till innehållet

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är målinriktad handledning i ärenden som berör sexualitet och sexuell hälsa. Målet med sexualrådgivning är att ge utrymme för, samt uppmuntra personer till att godkänna sin egen sexualitet och att stödja en sund sexuell hälsa. Vanliga frågor som bearbetas genom sexualrådgivning är bl.a. uppfattningen om den egna sexualiteten, samt ärenden som berör denna, problem gällande kroppsuppfattning, självkännedom och självförtroende, känsloidentifikation och ärenden gällande olika relationer.

Sexualrådgivning förverkligas av en utbildad auktoriserad sexualrådgivare som är godkänd av Suomen Seksologisen Seura. Handledning förverkligas oftast individuellt och/eller i form av handledning av personal och anhöriga.

Länk: https://seksologinenseura.fi/