Gå direkt till innehållet

Idrottsfysioterapi

Idrottsfysioterapi är fysioterapi med inriktning på idrottsskador samt motions- och belastningsskador. Fysioterapeuten undersöker och kartlägger orsaken till besvären. Därefter görs ett träningsprogram med rörelser till idrottaren eller motionären. Träningsprogrammet gås sedan igenom tillsammans med klienten. Detta för att stegvis träna upp det skadade området och för att småningom kunna återgå till idrotten eller motionsformen.

Inom idrottsfysioterapin förekommer också förebyggande arbete och man gör olika muskeltest hos idrottare och motionärer för att hitta svagheter som med tiden kan ge upphov till skador. Sedan gör man upp ett individuellt program med skadeförebyggande träning.

Inom idrottsfysioterapin används även cryobehandling och laserbehandling som smärtlindrande vård vid skador, samt för att påskynda läkningsprocessen.