Gå direkt till innehållet

Habilitering för barn

Vid habilitering av barn bedömer vi individuellt barnets rörelseförmåga, funktionsförmåga och begränsningar i vardagen. Målsättningen med fysioterapin är att få en för barnet optimal rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av olika fysioterapeutiska metoder och hjälpmedel. Fysioterapin genomförs i nära relation till familjen, dagiset och skolan. Vi samarbetar också med andra sakkunniga som finns inom habiliteringsteamet.

NDT/ Bobath konceptet (Finlands ndt-förening ry) analyserar, tolkar och handleder barnets rörelseförmåga, funktionsförmåga och kommunikation, som på grund av en neurologisk skada orsakar avvikande muskelanspänningar. I terapin används känselinformation som en grund för inlärning av nya funktioner. Genom sensomotoriska processer, uppgiftsorienterad träning samt funktionsinriktad träning skapar det för barnet möjligheter att delta i de dagliga aktiviteterna.