Skip to content

Lasten kuntoutus/fysioterapia

Lapsia kuntouttaessa arvioidaan yksilöllisesti lapsen liikkumisen taitoja, toimintakykyä ja arjen rajoituksia. Tavoitteena on saada lapselle optimaalinen liikkuvuus ja toimintakyky käyttäen erilaisia fysioterapeuttisia tekniikoita ja apuvälineitä. Fysioterapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen, päiväkodin ja koulun kanssa. Teemme yhteistyötä myöskin eri muiden asiantuntijoiden kanssa.

NDT, Bobath tekniikka (Suomen ndt-yhdistys ry) analysoi ja auttaa lapsen liikkumisen, toiminnallisen ja kommunikoinnin taitoja, joka johtuu neurologisesta vammasta joka aiheuttaa epänormaalia lihasjännitystä. Terapiassa aistitietoja käytetään pohjana uuden oppimiseen. Tehtävä- ja toimintasuuntautunut kuntoutus luo lapselle mahdollisuuksia osallistua päivittäiseen toimintaan.