Skip to content

Henkinen valmennus

Henkinen valmennus (https://www.mentaltrainersfinland.fi/ajankohtaista/) on systemaattista ja pitkäjänteistä henkisten prosessien valmennusta, ts. ajatukset, minäkuvat, asenteet ja tunteet. Henkisen valmennuksen avulla voit lisätä stressinsietokykyäsi, henkilökohtaista tehokkuuttasi ja hyvinvointiasi. Erilaisten työkalujen avulla autamme sinua löytämään tekniikoita, menetelmiä ja periaatteita, joilla pääset sinne, missä haluat olla, vahvistamme itsetuntoasi, tulet rauhalliseksi ja harmoniseksi ja löydät ilosi elämästä.

Michaela Stenwall-Olander ja Maria Ljungqvist pitävät henkistä valmennusta ryhmillä, mutta ottavat vastaan myös yksittäisiä asiakkaita.