Skip to content

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää puheen ja kielen tutkimukset, säännöllisen yksilöterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjausta ja konsultointia, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen sekä kommunikaation apuvälineiden tarpeen selvittämisen ja niihin liittyvän ohjauksen.

Puheterapeutin työhön kuuluvat puheen, kielen, kommunikaation, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen ongelmien sekä oraali- ja verbaalimotoriikan toiminnan kuntoutus.

Puheterapiaa antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilöllinen puheterapia kunnan, HUSin, vakuutusyhtiön tai Kelan kustantama. Lähiomaisille annetaan neuvoja, miten tukea asiakkaan kielellisiä taitoja kodin arkitilanteissa. Lähiympäristö saa ohjausta asiakkaan kotiharjoitteluun. Puheterapeutti on yhteistyössä asiakkaan päivähoitohenkilöstön ja erityistyöntekijöiden (esim. psykologien ja toimintaterapeuttien) kanssa. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen tarpeen sekä auttaa niiden käyttämisessä.