Gå direkt till innehållet
Cecilia Löfgren

Cecilia Löfgren

Ägare, Verksamhetsledare, Fysioterapeut HYH, Specialist inom vuxenneurologi, Internationell Bobath Instruktör (IBITA), Affolter-terapeut

Grundutbildning

  • Fysioterapeut Examen, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 20.12.1994
  • Fysioterapeut YH, Arcada, Helsingfors 31.07.2013
  • Fysioterapeut HYH, Arcada, Helsingfors, 22.11.2018

Tilläggsutbildningar

  • Bobath Basic Course (Ibita) 2001
  • Bobath Advance Courses (Ibita): 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2022, 2023
  • Affolter Basic Course, APW-recognised qualification as a therapist under the Affolter Concept, Danmark 2009
  • Kvalificierad som Internationell Bobath Basic Instruktör, International Bobath Instructors Training Association (Ibita) Februari 2017
  • Neurobiologisk grund for neurorehabilitering, 7,5 ECTS, Köpenhamns Universitet, 2021
  • Neuroplasticitet. Hjärnans möjlighet till förändring – från teori till praksis, 7,5 ECTS, Köpenhamns Universitet, 2021
  • Implementering av forskningsbaserad kunskap om neurorehabilitering -organisation och förändring, 7,5 ECTS, Köpenhamns Universitet 2021

Specialkompetens

År 2019 blev jag beviljad specialkompetens inom vuxen neurologi av Finlands Fysioterapeut förbund. Därmed arbetar jag främst med personer som har olika störningar eller skador på CNS (centrala nervsystemet) t.ex. stroke, traumatisk hjärnskada, Parkinson, MS, Guillain Barré m.m.)

Arbetserfarenhet

Jag har 29 års arbetserfarenhet som fysioterapeut. Jag har tidigare arbetat som fysioterapeut både inom psykiatrisk rehabilitering, samt på sjukhus och inom kommunens hälsovårdscentral fysioterapienheter. Sedan 2001 är jag delägare i Raseborgs Fysioterapi Ab och har sedan dess främst arbetat med neurologisk rehabilitering. Eftersom jag utbildad Bobath instruktör så både arbetar jag och undervisar enligt Bobath konceptet, som är det mest använda tillvägagångssättet inom neurorehabilitering i världen. Det tar hänsyn till konsekvenserna av det neurologiska tillståndet på hela människan inom deras individuella sammanhang. Den kliniska tillämpningen av Bobath-konceptet fokuserar på en grundlig rörelseanalys med avseende på selektiv rörelse, postural kontroll och rollen av sensorisk information för att utveckla en rörelsediagnos som vägleder till en specifik behandling och utvärdering. Jag undervisar i Bobath konceptet runt om i världen, det senaste året i Finland, Sverige, Danmark och Bangladesh.

Om ni önskar uppdatera er inom neurologisk rehabilitering eller önskar ni få specifik individuell neurologisk rehabilitering, så tveka inte att ta kontakt med mig så planerar vi vidare tillsammans med er utifrån era behov och målsättningar. Jag håller regelbundet kurser inom området neurologisk rehabilitering såväl i Finland som internationellt.

Undervisat i IBITA Bobath grundkurser:

Hammel Neurocenter, Danmark, 2023
Borlänge sjukhus, Sverige, 2022
Rehabiliterande verksamhet, Raseborgs stad, Finland, 2022
CRP, Bangladesh, 2021/2022
Hammel Neurocenter, Danmark 2021
Svendborg sjukhus, Danmark, 2021
Uleåborg sjukhus, Finland, 2020/2021
Svendborg sjukhus, Danmark, 2019
Raseborgs Fysioterapi Ab, Finland, 2019/2022
Regionsjukhus Brönderslev, Danmark, 2019
Hammel Neurocenter, Danmark, 2018/2019
Raseborgs Fysioterapi Ab, Finland, 2017/2018

Är ni intresserade att läsa mera om Bobath konceptet så kan ni läsa mera på ibita.org