Gå direkt till innehållet
Maria Lundin

Maria Lundin

Talterapeut, SOS-feeding theraphy, OPT (oral placement therapy), Prompt Talterapi, Diplomkurs i oralmotorik, Autism och ätproblematik, Picky eaters

 • Självständig yrkesutövare på Raseborgs Fysioterapi Ab.

Grundutbildning

 • Talterapeut (FM 1996)

Tilläggsutbildning

 • OPT 1 och 2
 • Childhood apraxia of speech
 • Diplomkurs i oralmotorik
 • FaceFormer therapy
 • Teaching functional speech to nonverbal individuals
 • Värivihjeet ja kosketusvihjeet
 • Prompt 1 och 2
 • SOS approach of feeding
 • Feeding difficulties in children
 • AVT-koulutus
 • Playbased speech and language therapy
 • Themed speech and language therapy
 • Sensory centered feeding
 • A sensory motor approach to feeding

Specialkunnande

 • Talterapi med neurologisk inriktning för barn
 • Ät- och sväljningsproblematik hos barn.

Arbetsbild

Jag utexaminerades från Helsingfors Universitet, linjen för logopedi i april 1996. Jag har jobbat som privatpraktiserande talterapeut i Hangö, Ekenäs, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Kimito och Helsingfors, samt på Åland. Numera jobbar jag endast inom Raseborg och Hangö och har min mottagning i Raseborgs fysioterapis utrymmen i Ekenäs. Jag har köptjänstavtal med FPA och HNS skriver särskild betalningsförbindelse vid behov, likaså kommunerna Raseborg och Hangö. Talterapin strävar till att öka barnens kommunikativa färdigheter och på så sätt befrämja deras sociala kontakter med omgivningen.

Jag jobbar främst med barn under och i skolåldern. Genom mitt specialkunnande vill jag underlätta vardagen för barn med olika svårigheter inom språk och tal, samt förebygga problem som lätt uppstår i kommunikationen i barnets omgivning. Jag använder både bildstöd, bildkommunikation och stödtecken som en del av talterapin.

Ring och fråga om lediga tider vardagar mellan kl. 9-16. Lämna meddelande på min svarare så återkommer jag om jag inte kan ta ditt samtal just när du ringer.