Gå direkt till innehållet
Matilda Friberg-Hommas

Matilda Friberg-Hommas

Ergoterapeut, Sexualrådgivare, Bobath-skolning

 • Självständig yrkesutövare på Raseborgs Fysioterapi Ab.

Grundutbildning

 • Ergoterapeut (YH, 2007)
 • Auktoriserad sexualrådgivare (SSS, 2011)

Tilläggsutbildningar

 • Bobath grundskolning,2013, 2021
 • Bobath Advance Courses, 2023
 • Sexualrådgivarutbildning,2011
 • Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi normitettua SPM- ja SPM-P mittaria käyttäen, 2022
 • Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen,2022
 • Tecken som stöd, 2022
 • Kynätaidot haltuun,2021 Lasten aistiherkkyydet ja niiden huomioiminen käytännössä, 2021
 • Neuropsykiatrisiin oirekuviin liittyvät aistitiedon käsittelyn hasteet, 2020
 • Zones of regulation, 2020

Specialkunnande

 • Ergoterapi med neurologisk inriktning för barn och ungdom
 • Ergoterapi med neuropsykiatrisk inriktning
 • Ergoterapi med neurologisk inriktning för vuxna
 • Sexualrådgivning

Arbetserfarenhet

Jag har arbetat som ergoterapeut sedan 2007 bl.a. med multisensorisk projektverksamhet på FDUV samt med vuxen neurologisk rehabilitering på Folkhälsan Raseborg AB. Sedan 2011 har jag fungerat som privat yrkesutövare på Ergoterapi Matilda samt tillhört rehabiliteringsteamet på Raseborgs Fysioterapi AB.

Jag jobbar med både barn, ungdomar och vuxna. Genom min personliga erfarenhet av en vardag med funktionsnedsättning samt mitt specialkunnande inom olik funktionsvariation vill jag sporra personer med olika funktionsnedsättningar till en delaktig vardag. Jag har köptjänstavtal med bl.a HNS och FPA. Jag arbetar även som auktoriserad sexualrådgivare. I mitt arbete utnyttjar jag alternativ och kompletterande kommunikation enligt klienters behov. Genom kontinuerlig fortbildning och arbetshandledning utvecklar jag mitt yrkeskunnande.